ESG

Environmental, Social and Governance

ESG (Environmental, Social and Governance) er i rivende udvikling, og danske virksomheder står over for stadig flere og skærpede lovgivningsmæssige krav, som er nødvendige at forholde sig til.

Bliv kontaktet

  Uforpligtende forespørgsel

  Send os nemt en forespørgsel. Vi vender meget hurtigt tilbage.

  ESG

  Begrebet ESG dækker over ”miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold” (Environmental, Social and Governance) og refererer til de tre centrale faktorer, som virksomheder og investorer tager i betragtning for at vurdere virksomheders bæredygtighed og samfundsansvar.

  Miljømæssige faktorer fokuserer på virksomhedens indvirkning på miljøet, sociale forhold omhandler virksomhedens forhold til ansatte og samfundet, mens de ledelsesmæssige dækker over virksomhedens kultur, gennemsigtighed og etik.

  ESG er i hastig udvikling, og den stigende erkendelse af behovet for at tage hensyn til de tre faktorer i forretningsbeslutninger har ført til en række lovgivningsmæssige ændringer og reguleringer på globalt plan. Visse virksomheder er allerede nu underlagt en række ESG-krav, mens yderligere regulering, der får betydning for endnu flere virksomheder, er på vej.

  Kompleksiteten af ESG-lovgivningen nødvendiggør, at virksomheder er proaktive i deres tilgang til ESG og forstår at træffe de rigtige beslutninger. Hos AGENDA advokater hjælper vi klienter med at forstå og imødekomme de komplekse krav og forpligtelser samt tilbyder skræddersyet rådgivning inden for ESG, der sikrer, at vores klienter er rustet til at navigere og være compliant i en stadig skiftende ESG-virkelighed.

  BÆREDYGTIGHED I EJENDOMSBRANCHEN

  Bæredygtighed i ejendomsbranchen er ikke længere blot en mulighed, men en nødvendighed i den grønne omstilling. ESG (Environmental, Social og Governance) og bæredygtighed er således blevet en vigtig del af agendaen i ejendomsbranchen, der indebærer en fokuseret indsats på at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i alle aspekter af ejendomsudvikling, -drift og -investeringer.

  Behovet for bæredygtige indsatser i ejendomsbranchen er drevet af stigende forventninger fra ejendomsbranchens interessenter, og betydningen heraf er allerede nu til at få øje på i både private virksomheders, institutionelle investorers og offentlige myndigheders tiltag. Området er under fortsat udvikling, og ejendomsbranchens aktører kan derfor forvente at blive mødt af fortsat flere forpligtelser inden for bæredygtighed.

  Som et led i en mere bæredygtig tilgang inden for fast ejendom ses der en stigende efterspørgsel fra ejendomsbranchens aktører om DGNB-certificering af byggeri samt compliance med EU’s taksonomi, der skal være drivkraft til at lede investeringer mod bæredygtige aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål. DGNB er en frivillig certificeringsordning målrettet byggeri, bygninger og byområder administreret af Rådet For Bæredygtigt Byggeri, mens EU’s taksonomi sætter nye rammer for finansiering til fx byggeprojekter eller bedre vilkår for samme.

  AGENDA Advokater har fokus på og interesse for koblingen mellem fast ejendom og bæredygtighed. står vi klar til at bistå klienter i ejendomsbranchen med at imødekomme de stigende krav og forventninger til bæredygtighed og ESG-compliance. Vi rådgiver også på strategisk niveau omkring opnåelse af DGNB certificering af byggeri.

  Advokat Morten Olsen er certificeret DGNB Professional af Rådet For Bæredygtigt Byggeri.