Katrine Bruun Pedersen

Om Katrine

Advokat Katrine Bruun Pedersen beskæftiger sig med erhvervsret i bred forstand.

Med rig erfaring i bagagen er Katrine specialiseret rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesretten, herunder særligt omkring indgåelse og afvikling af ansættelsesforhold, og har desuden indgående kendskab til og erfaring med kollektive overenskomstforhold og førelse af straffesager inden for arbejdsmiljøretten. Derudover yder Katrine rådgivningen inden for bl.a. inkasso og erhvervsretlige emner i bred forstand.

Katrine er en del af kontorets procesafdeling og bistår med civil retssagsbehandling og tvistløsning.

Katrine er ekstern lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet i faget Arbejdsret.