Line Gordon Errebo

Om Line

Advokat Line Gordon Errebo beskæftiger sig primært med generel erhvervsret. Med erfaring fra det private erhvervsliv har Line en kommerciel og løsningsorienteret tilgang til den juridiske rådgivningsopgave, både når det drejer sig om konkrete problemstillinger og på strategisk niveau.

Line har omfattende erfaring med dansk kontraktsret og internationale handelsforhold, ligesom Line har opnået betydelig erfaring med gennemførelse af due diligence processer og M&A transaktioner med såvel danske som udenlandske parter.

Line er desuden specialiseret inden for selskabsretten, herunder blandt andet inden for rådgivning af iværksættere og vækstvirksomheder, selskabsretlige ændringer og indgåelse af ejeraftaler, ligesom Line har oparbejdet bred og praktisk erfaring med rådgivning af virksomheder om tilrettelæggelse af markedsføring og håndtering af compliance krav.

Endelig yder Line rådgivning indenfor et bredt udvalg af ansættelsesretlige problemstillinger, herunder særligt omkring indgåelse og afvikling af ansættelsesforhold samt direktørkontrakter.

Line er optaget af en altid engageret tilgang med forretningsmæssig forståelse for kundens specifikke behov og med fokus på at yde en værdiskabende rådgivning på en klar og anvendelig facon.