Ny politisk aftale varsler stramning af lejelovgivningens regler om tilbudspligt

I en dugfrisk politisk aftale af 15. maj 2023 løfter et bredt politisk flertal sløret for, at der er en lovændring af lejelovens tilbudspligtsregler på vej.

Højesteret fastslog i 2020, at reglerne om tilbudspligt ikke skal iagttages, hvis ingen af erhververne opnår majoritet i de selskaber, der ejer ejendommene. Som vi tidligere har været inde på, har der sidenhen været et stort politisk fokus på reglerne om tilbudspligt og anvendelsen af den såkaldte ’dobbelt holding-model’. Læs mere her og her.

Den påtænkte ændring af lejeloven som afledt af Højesterets afgørelse skal sikre, at tilbudspligten udløses ved afståelse af en majoritet af stemmer i selskabet – også i det tilfælde, hvor ingen af de enkelte erhververe opnår majoritet af stemmer i selskabet. Med tanke på den politiske opbakning bag aftalen må det forventes, at aftalen udmønter sig i et konkret lovforslag og følgelig også en lovændring, og aktørerne i branchen kan derfor med fordel allerede indrette sig herefter. Det vil derved inden længe ikke længere være muligt at undgå tilbudspligt ved overdragelse af en ellers tilbudspligtig ejendom samlet til en flerhed af erhververe, hvoriblandt ingen heraf opnår majoritet.

Ifølge den politiske aftale er det dog samtidig hensigten, at iagttagelse af tilbudspligten fremadrettet skal gøres ’mindre bureaukratisk og omkostningstung’. Det er derfor planen, at der inden udgangen af 2024 skal gennemføres en analyse af, hvordan processen kan smidiggøres. Initiativet hilses ganske sikkert velkommen hos mange aktører, om end der på nuværende tidspunkt er længere udsigter til vedtagelse af en sådan smidigere proces.

Søger du rådgivning om ejerstruktur eller hjælp til ejendomstransaktioner, kan du kontakte  vores specialister på området:

Advokat Morten S. Olsen, mso@agendaadvokater.dk

Advokat Henrik Thorup Pedersen, htp@agendaadvokater.dk eller

Advokatfuldmægtig Janni Jespersen, jj@agendaadvokater.dk