Fem hurtige om arbejdstidsregistrering.

Hos AGENDA advokater er vi optagede af de nye regler om arbejdstidsregistrering, og vi har derfor samlet fem hurtige, der kan give et overblik over det, du skal være opmærksom på.

Fem hurtige om arbejdstidsregistrering:

1) Arbejdsgiver skal indføre et system, der kan måle medarbejderens daglige arbejdstid i et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system. Der er altså metodefrihed så længe betingelserne kan opfyldes.

2) Reglerne er indført for at sikre overholdelse af allerede gældende lovgivning; 11 timers-reglen om medarbejderes ret til en 11 timers sammenhængende hvileperiode, og 48 timers-reglen om maksimalt 48 timers arbejdsuge i gennemsnit over fire måneder.

3) Arbejdsgiver skal opbevare oplysningerne i 5 år. Oplysningerne er dokumentation for, at arbejdsgiver overholder arbejdstidsreglerne.

4) ”Selvtilrettelæggede” undtages fra registreringspligten. Man er selvtilrettelægger, hvis man selv tilrettelægger arbejdstiden, eller har arbejdstid, der ikke kan måles, og når medarbejderen har en ledelsesfunktion, eller kan træffe selvstændige beslutninger. Der skal udleveres et tillæg til ansættelseskontrakten med en relevant begrundelse herfor.

5) Medarbejderen bør orienteres om arbejdstidsregistreringen, og det er vores anbefaling, at der udarbejdes en politik for arbejdstidsregistrering.

Og en enkelt om GDPR:

1) Det er vigtigt, at der tages højde for de nye regler i persondatapolitikken og interne procedurer for persondatabehandling. Medarbejderen skal orienteres om behandlingen af deres registrerede arbejdstid.

 

Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om netop arbejdstidsregistrering, lige fra vurdering af selvtilrettelæggere til udarbejdelse af tillæg og politikker.

Du er mere end velkommen til at række ud til vores specialister på området – advokatfuldmægtig, Simon Andersen, sa@agendaadvokater.dk, advokat, Katrine Bruun Pedersen, kbp@agendaadvokater.dk og advokat og partner, Line Gordon Errebo, lge@agendaadvokater.dk