Skattefrie gavekort til medarbejdere – tiltrængt håndsrækning til oplevelsesbranchen

Folketinget har d. 23. marts 2021 vedtaget en lov, som giver arbejdsgivere mulighed for skattefrit at give medarbejdere gavekort til en række oplevelser i 2021. De skattefrie gavekort er blandt de initiativer, der skal sætte gang i økonomien og dele af det danske erhvervsliv, som er hårdt ramt af coronakrisen, forsamlingsforbud og nedlukninger.

Det følger af de nye regler, at arbejdsgivere får mulighed for skattefrit at give sine medarbejdere gavekort til bl.a. hotelophold, restauranter (herunder take-away), biografer, festivaler, teatre, spillesteder og meget mere. Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at medarbejderne erhverver ret til gavekortet i kalenderåret 2021, og at det sker som led i et ansættelsesforhold.

Den samlede værdi af et eller flere skattefrie gavekort må ikke overstige en beløbsgrænse på 1.200 kr. Hvis den fastsatte beløbsgrænse ikke overskrides, vil der være tale om et skattefrit personalegode, og der skal således ikke foretages indberetning til skattemyndighederne. Hvis beløbsgrænsen overskrides, skal medarbejderen beskattes af hele værdien af det eller de modtagne gavekort. Beløbsgrænsen gælder også, hvis den samme person har flere arbejdsgivere, som ønsker at benytte de nye regler, og den samlede værdi af gavekortene derved kommer til at overstige 1.200 kr.

Ombytning af gavekortet til kontanter vil ligeledes medføre, at beløbet bliver skattepligtigt. Medarbejderne skal i så fald selv medtage den skattepligtige værdi på årsopgørelsen.