Reglerne om tilbudspligt ved selskabshandler af ejendomme ændres ikke

Den 30. januar 2020 blev Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om en aftale om ” initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger” – i medierne omtalt som Blackstone-aftalen”.

Af aftalen fremgik det, at lejelovens regler om tilbudspligt skulle skærpes, hvilket vi nærmere har beskrevet her. Siden kom lovforslagsudkastene i høring, men uden skærpede regler om tilbudspligt ved selskabshandler.

Boligministeren har nu fremsat de tre lovforslag i Folketinget, og disse lovforslag indeholder ikke ændringer af reglerne om tilbudspligt.

Lovforslagene er henvist til udvalgsbehandling i boligudvalget, og medmindre behandlingen af lovforslagene fører til en ændring af lovforslagene, må det forventes, at aftalen om skærpelse af reglerne om tilbudspligt ved selskabshandler af ejendomme har mistet sin opbakning. I hvert fald for indeværende.

Dermed vil man fortsat slippe for at skulle iagttage reglerne om tilbudspligt ved overdragelse af kapitalandelene i et holdingselskab, der ejer det selskab, der ejer den ellers tilbudspligtige ejendom. En fremgangsmåde, der af de fleste kendes som dobbelt holding-modellen.