Politisk nytænkning af tilbudspligten: Hvad kan ejendomsbesiddere og udlejere forvente?

Social- og Boligministeriet er netop gået i gang med et omfattende analysearbejde af tilbudspligten. Formålet med analysen er at undersøge den eksisterende ordning for tilbudspligten og identificere måder, hvorpå den kan gøres enklere og mere effektiv.

Det forventes, at den politiske analyse vil ende ud i konkrete bud på en nytænkning af tilbudspligten, som tidligere har været omtalt som både administrativt byrdefuld, omkostningstung og bureaukratisk for udlejerne.

Som konsekvens heraf har tilbudspligten ofte givet anledning til selskabsretlige og strategiske overvejelser blandt ejendomsbesiddere og udlejere, herunder den såkaldte dobbelte holding-model, som har mødt en del modvind fra politisk side.

Det er endnu for tidligt at give et bud på, hvordan en kommende udformning af tilbudspligten vil se ud, men i bedste fald kan ejendomsbesiddere og udlejere forvente at skulle afsætte færre ressourcer til gennemførelse af tilbudspligten, som i fremtiden formentlig bliver både enklere og mere effektiv.

Hos AGENDA advokater ser vi positivt på, at der kastes politisk lys på ordningen. Vi følger derfor interesseret med på sidelinjen og afventer nu de konkrete bud på en nytænkning af tilbudspligten fra Social- og Boligministeriet, så processen for gennemførelse af tilbudspligten forhåbentligt smidiggøres.

Du er meget velkommen til at række ud til vores specialister på området – advokat Morten S. Olsen, mso@agendaadvokater.dk og advokat Henrik Thorup Pedersen, htp@agendaadvokater.dk