Konkurskarantæne (5:5)

Har du deltaget i ledelsen i en konkursramt virksomhed, kan skifteretten pålægge dig ’konkurskarantæne’, hvis du på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse i den konkursramte virksomhed findes uegnet til at deltage i ledelsen i en erhvervsvirksomhed.

Konkurskarantæne afskærer dig herefter fra at deltage i ledelsen i en erhvervsvirksomhed, medmindre du hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Men hvad er det så, at du skal gøre – og undlade at gøre – for at undgå konkurskarantæne? I det følgende listes en række centrale opmærksomhedspunkter:

  • Kreditorernes tab: Sørg for at begrænse kreditorernes tab mest muligt. Omfanget af kreditorernes tab indgår i vurderingen af, om der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.
  • Håbløshedstidspunktet: Vær opmærksom på, om driften i virksomheden har nået, eller hvornår den når, håbløshedstidspunktet og stands i tide. Du kan læse mere om håbløshedstidspunktet i vores artikel ’Min virksomhed er i økonomiske vanskeligheder – hvad gør jeg?’.
  • Bogføring: Overhold bogføringslovens regler og sørg for, at der er styr på virksomhedens regnskabs- og bogføringsmateriale. Generelt vejer det tungt i en konkurskarantænevurdering, om der har været styr på virksomhedens økonomiske forhold, herunder bogføring og aflæggelse af regnskab. 
  • Ulovlige selskabslån: Lad være med at udlåne selskabets midler til dig selv eller andre uden at overholde selskabslovens regler. Dette gælder både, når selskabet aktivt træffer beslutning om at udlåne selskabets midler, men også når selskabet afholder udgifter, som rettelig burde have været afholdt af andre. Hvis det ulovlige selskabslån allerede er opstået, bør du sørge for at indfri lånet i videst mulige omfang.
  • Undgå passivitet: Det er altid en god ide at være samarbejdsvillig og yde en indsats for at redde en nødlidende virksomhed. Du kan læse mere herom i vores artikel ’Min virksomhed er i økonomiske vanskeligheder – hvad gør jeg?’. Når din virksomhed er nødlidende, er det vigtigt, at du ikke bare passivt ser til, mens kreditorernes tab vokser og virksomheden ender i konkurs.
  • Lighedsprincippet: Overhold det konkursretlige lighedsprincip og undgå at forfordele dig selv, dine nære relationer eller visse kreditorer på bekostning af de øvrige kreditorer. Det kan være udtryk for groft uforsvarlig forretningsførelse, hvis du før konkursen foretager en omstødelig overdragelse af virksomhedens værdier til dig selv, din familie eller andre.
  • Misbrug eller udygtighed: Kerneområdet for konkurskarantæne er misbrugslignende situationer fremfor situationer, hvor en udygtig forretningsdrivende eller iværksætter ender i konkurs. Der er f.eks. forskel på, om du aktivt har forsøgt at overholde bogføringslovens regler, eller om du konsekvent har undladt foretage nogen form for bogføring.
  • Private midler: Det kan lette konkurskarantænevurderingen, hvis du har anvendt tid og egne midler på at forsøge at rette op på fejl eller uacceptable økonomiske risici i forbindelse med virksomhedens drift.
  • Årsag/Ydre omstændigheder: Det taler tillige imod konkurskarantæne, hvis konkursen skyldes ydre omstændigheder. Ydre omstændigheder kan f.eks. være Covid-19-nedlukningen, ledelsens eller dennes nærtståendes sygdom, tab af nøglemedarbejdere mv.

Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om insolvensretlige problemstillinger.

Hvis du, din samhandelspartner eller kunde kommer i økonomiske vanskeligheder, bistår AGENDA advokater med at vurdere dine muligheder for at sikre dig og din forretning bedst muligt.

Du er mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Janni Jespersen, JJ@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, AM@agendaadvokater.dk, hvis artiklen har prikket til din nysgerrighed eller efterladt spørgsmål.

Tak fordi du læste med.