Husk de regler om reelle ejere, når du godkender dit årsregnskab

Folketinget vedtog i 2019 en række nye regler om reelle ejere. Reglerne er nærmere gennemgået i vores nyhedsbrev fra maj 2019, som kan findes her

Reglerne trådte i kraft den 10. januar 2020, hvorefter blandt andre anparts- og aktieselskaber nu er underlagt en række skærpede regler ift. registrering og undersøgelse af oplysninger om selskabets reelle ejere.

Selskaberne skal nu mindst én gang årligt undersøge, om der er sket ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

Direktionen skal derfor sørge for at:
1) Sikre at undersøgelsen faktisk gennemføres og dokumenteres,
2) Sørge for at resultatet fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten. Det vil typisk være det bestyrelsesmøde, der ligger umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling, eller, for selskaber uden bestyrelser, det møde, hvor ejerne godkender regnskabet.

Selskabet skal ligeledes sørge for at gemme oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør og 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøg.

Da de skærpede regler gælder for alle selskaber, er det vigtigt at være opmærksom på at få tilrettelagt sine procedurer på en måde, så man er sikker på at overholde reglerne herom.

For de mange selskaber, som har kalenderåret som regnskabsår, bliver undersøgelsespligten allerede relevant i løbet af foråret 2020.

Hos AGENDA advokater er vi specialiserede i selskabsret, herunder om regler om ejerforhold. Vi kan derfor være behjælpelige med at sikre, at undersøgelsen gennemføres og dokumenteres korrekt.