Kære IVS-ejer

Hvis du ikke allerede har iværksat omregistrering af dit iværksætterselskab (IVS), vil vi anbefale dig at gøre det meget snart.

IVS’et afskaffes endeligt som selskabsform i Danmark den 15. oktober 2021.

Fristen for omregistrering er altså lige om lidt, 9 dage fra i dag.

Formelt skal IVS’ets generalforsamling senest den 15. oktober 2021 have truffet beslutning om omregistrering. Beslutningen skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage herefter, altså den 29. oktober 2021.

For omregistrering til et anpartsselskab (ApS) kræves blandt andet forhøjelse af selskabskapitalen til minimum kr. 40.000, indsendelse af generalforsamlingsreferat og tilrettede vedtægter samt dokumentation for indbetaling af selskabskapital, hvis kapitalforhøjelsen sker kontant. Kapitalforhøjelsen kan eksempelvis også ske ved overførsel af reserver eller ved gældskonvertering.

Såfremt IVS’et ikke ønskes omregistreret til et ApS, bør opløsning iværksættes inden den 15. oktober 2021 ved enten betalingserklæring eller likvidation – selvfølgelig forudsat, at selskabet er solvent.

Hvis fristen for rettidig omregistrering ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse IVS’et, hvorefter de almindelige regler for tvangsopløsning og eventuel genoptagelse finder anvendelse.

AGENDA advokater står til rådighed, hvis du har brug for rådgivning om dit IVS, herunder håndtering af omregistrering eller opløsning. Henvendelse kan blandt andet ske til advokat Line Gordon Errebo lge@agendaadvokater.dk eller advokatfuldmægtig Morten Hillerup Andersen mha@agendaadvokater.dk