En kunde er gået konkurs – hvad gør jeg? (2:5)

Når en kunde, der skylder din virksomhed penge, går konkurs, får din virksomhed som kreditor i konkursboet en række rettigheder. Nedenfor gennemgår vi nogle af de i praksis vigtigste rettigheder, som kan være med til at mindske dit tab i anledning af konkursen.

  • Anmeld dit krav: Husk at anmelde din virksomheds krav inklusiv eventuelle renter og omkostninger. Du kan med fordel fremlægge dokumentation for virksomhedens krav allerede i forbindelse med anmeldelsen. Så slipper du for, at kravet bliver afvist på grund af manglende dokumentation. Efter du har anmeldt kravet, har du krav på at modtage en bekræftelse herpå fra kurator med et gældbogsnummer.
  • Afhent din genstand: Hvis du ejer en genstand, som befinder sig i et konkursbo, har du ret til at afhente genstanden. Du skal dog kunne bevise, at du ejer genstanden, før du kan kræve den udleveret. Læs mere herom i vores tidligere artikel ’6 gode råd til, hvordan du sikrer dig bedst muligt i tilfælde af andres konkurs’.
  • Samarbejd med kurator: Som kreditor kan du samarbejde med kurator i flere forskellige sammenhænge. Et eksempel er i forbindelse med konkursboets salg af aktiver. Måske du selv eller nogen i din virksomheds netværk kunne være interesseret i at købe aktiver fra konkursboet eller måske endda overtage en del af den konkursramte virksomhed. Typisk medfører tidspres og en begrænset mængde købere, at kurator må acceptere et salg til en pris, der ligger under en egentlig markedsværdi. Derved kommer der færre penge til fordeling mellem kreditorerne. Hvis du kan samarbejde med kurator om at finde frem til en køber, der kan benytte aktivet i sin drift og derfor vil betale mere end en sædvanlig opkøber, kan et sådant samarbejde komme både dig og de øvrige kreditorer til gavn.
  • Overvej uregelmæssigheder: Afhængig af din relation til den konkursramte kunde, kan du som kreditor ligge inde med værdifulde oplysninger. Har du kendskab til, at den nu konkursramte kunde har givet gaver, eller at der blev foretaget usædvanlige forretningsmæssige dispositioner før konkursen, kan der være tale om omstødelige dispositioner. Her opererer konkursloven med en række ’forsvarsmekanismer’, som skal sikre, at konkursboets kreditorer som udgangspunkt stilles lige. Ved anvendelse af omstødelsesreglerne har kurator mulighed for at tilbagetage værdier til fordeling blandt boets kreditorer.

Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om insolvensretlige problemstillinger.

Hvis du, din samhandelspartner eller kunde kommer i økonomiske vanskeligheder, bistår AGENDA advokater med at vurdere dine muligheder for at sikre dig og din forretning bedst muligt.

Du er mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Janni Jespersen, JJ@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, AM@agendaadvokater.dk, hvis artiklen har prikket til din nysgerrighed eller efterladt spørgsmål.

I næste uge vil vi fokusere på egne betalingsvanskeligheder.