Advokat Morten S. Olsen er certificeret af Rådet For Bæredygtigt Byggeri som DGNB Professional.

Advokat Morten S. Olsen har opnået certificering som DGNB Professional af Rådet For Bæredygtigt Byggeri.

Ejendomsbranchen har øget fokus på ESG. Et anerkendt værktøj til opnåelse af ESG compliance er DGNB Certificeringer – såvel af nybyggeri som bygninger i drift.

AGENDA advokater har fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed. ESG inddrages naturligt i vores rådgivning, herunder bl.a. vedr. fast ejendom. DGNB certificeringen er et led heri og understreger vores interesse og motivation for samspillet mellem fast ejendom og bæredygtighed.

Kontakt  Morten S. Olsen for en dialog om, hvad DGNB certificering kan have af betydning, herunder i relation til DGNB Drift certificering af eksisterende ejendomme/porteføljer