6 gode råd til, hvordan du sikrer dig bedst muligt i tilfælde af andres konkurs (1:5)

Som virksomhedsindehaver må drømmescenariet være et erhvervsliv uden konkurser og økonomiske tab. Desværre er det mest sandsynlige, at din virksomhed vil blive påvirket af andre virksomheders konkurs. Det kan være, at en af dine kunder erklæres konkurs og ikke kan betale et tilgodehavende, eller at din leverandør går konkurs og ikke kan levere centrale ydelser til din virksomhed. Som virksomhedsejer bør du overveje, hvordan du bedst sikrer dig imod andres konkurs. Vi guider dig med en række ”Do’s and Don’ts”, som kan være relevante for dig og din virksomhed.

Do’s

  • Sikkerhed: Overvej forudbetaling eller depositum fra din kunde. Driver du f.eks. virksomhed med udlejning, kan der være udgifter ved at tilbagetage den lejede genstand, som et depositum kan dække, hvis din kunde går konkurs og ikke kan betale udgifterne. Vær opmærksom på størrelsen af depositummet; det bør være rimeligt – også kommercielt. Som alternativ til forudbetaling og depositum kan sikkerhed i form af f.eks. pant eller kaution forbedre mulighederne for at undgå tab i tilfælde af konkurs.
  • Betalingsbetingelser: Sørg for at fakturere løbende i takt med udført arbejde. Hold øje med størrelsen på din virksomheds debitortilgodehavender og sørg for at inddrive dine tilgodehavender, når det kommercielt giver mening. Herved minimeres din virksomheds tab i tilfælde af kundens konkurs.
  • Leje/lån/leasing: Hvis du ejer en genstand, som befinder sig hos din kunde, kan du som udgangspunkt kræve genstanden udleveret fra konkursboet. Det kræver dog, at du præcist kan identificere genstanden blandt andre genstande i konkursboets varetægt, samt at du kan dokumentere din ret til genstanden over for konkursboet. Sørg derfor for, at du har dokumentation for dit ejerskab, og at genstanden er mulig at identificere f.eks. på grund af en særlig farve, form, serienummer, stempel eller lignende.
  • Økonomi: Tjek med jævne mellemrum økonomien hos dine kunder og faste samarbejdspartnere. Hvis du ikke ønsker at henvende dig direkte til dem, kan du undersøge, om det, der er registreret om din samhandelspartner i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister (cvr.dk), herunder årsrapporter og andre registreringer, giver anledning til særlig agtpågivenhed. Vær opmærksom på, at et regnskabsmæssigt underskud ikke nødvendigvis betyder, at virksomheden ender med at gå konkurs. Det samme gælder med omvendt fortegn. Et regnskabsmæssigt overskud er ikke en garanti for, at alt er godt.
  • Dokumentation: Sørg for at sikre dokumentation for din virksomheds krav, f.eks. i form af fakturaer, samhandelsaftaler eller anden skriftlig anerkendelse fra din samhandelspartner. Denne dokumentation kan du med fordel sende med, hvis din virksomhed senere skal anmelde et krav i et konkursbo.

Don’ts

  • Risiko for omstødelse: Med udsigt til en samarbejdspartners eller kundes forestående konkurs, er det nærliggende at overveje hvordan tab kan minimeres. Vær opmærksom på, at visse dispositioner medfører risiko for, at et konkursbo kan kræve tilbagebetaling (”omstødelse”). Det være sig blandt andet, hvis du kræver betaling før normal betalingstid, presser en kunde til at betale dig fremfor andre kreditorer, eller at lave byttehandler, hvor du som alternativ til penge modtager effekter, eller tilfælde, hvor du får sikkerhed for gammel gæld. Konkurslovens regler om omstødelige dispositioner er indsat for at beskytte den samlede kreditormasse mod sådanne situationer. I sådanne tilfælde kan du derfor blive nødt til at aflevere din ’berigelse’ eller erstatte boets tab.

Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om insolvensretlige problemstillinger.

Hvis du, din samhandelspartner eller kunde kommer i økonomiske vanskeligheder, bistår AGENDA advokater med at vurdere dine muligheder for at sikre dig og din forretning bedst muligt.

Du er mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Janni Jespersen, JJ@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, AM@agendaadvokater.dk, hvis artiklen har prikket til din nysgerrighed eller efterladt spørgsmål.

I næste uge vil vi fokusere på situationen, hvor en kunde erklæres konkurs.