3 ting du skal være opmærksom på, når du driver en webshop

Julehandlen og Black Friday står for døren. Nutidens forbrugere handler online som aldrig før, og med de restriktioner som COVID-19 fører med sig, forventes det at flere forbrugere vil opsøge de gode tilbud og ordne julehandlen på nettet.

Men hvad skal du som indehaver af en webshop være opmærksom på, når forbrugerne besøger din hjemmeside og foretager køb via denne?

Vi har i denne artikel oplistet tre vigtige punkter, som du bør have for øje ved opsætning og drift af din webshop.

Forretningsbetingelser
Hvis du har en webshop, er du højst sandsynligt allerede bekendt med kravet om, at din virksomheds forretningsbetingelser skal være tilgængelige på webshoppen samt kravet om, at forretningsbetingelserne aktivt skal accepteres af forbrugeren, inden købet gennemføres. Det er i forbindelse hermed ikke tilladt at anvende felter, som allerede er afkrydset på forhånd, da forretningsbetingelserne i så fald ikke vil være vedtaget mellem din virksomhed og forbrugeren.
Det er herudover et krav, at forretningsbetingelserne på dit initiativ sendes til forbrugeren efter aftale om køb er indgået, f.eks. som vedhæftet dokument i en mail.

Endelig er det et krav, at forretningsbetingelserne er formuleret i et klart og forståeligt sprog, samt at de er udarbejdet på dansk, hvis din virksomhed i øvrigt markedsfører sig på dansk. I modsat fald skal forbrugeren aktivt acceptere, at oplysningerne modtages i et andet sprog

Fortrydelsesret
Forbrugere har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, som løber fra tidspunktet, hvor forbrugeren har modtaget varen. Dette gælder også for køb via webshops. Oplysning om forbrugerens fortrydelsesret bør fremgå af forretningsbetingelserne, således at forbrugeren oplyses om fortrydelsesretten både inden og efter købet, jf. ovenstående.

Forbrugeren skal oplyses om, hvorvidt der er fortrydelsesret eller ej, samt betingelser, tidsfrist og procedurer for fortrydelsesretten. Hvis ikke forbrugeren modtager disse oplysninger i forbindelse med købet, løber den 14 dages fortrydelsesfrist først fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager disse oplysninger (dog senest 12 måneder efter udløbet af de oprindelige 14 dage).

Der er mulighed for at fravige reglen om 14 dages fortrydelsesret, hvis der er tale om køb af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium (f.eks. en e-bog). Dette kræver udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, som i forbindelse med købet skal oplyses om, at forbrugeren ved køb af det digitale indhold mister sin fortrydelsesret. Kravet om udtrykkelighed betyder således, at denne oplysning ikke alene kan fremgå af forretningsbetingelserne, men også bør fremgå særskilt og tydeligt på den side, hvor kunden accepterer forretningsbetingelserne og i øvrigt gennemfører købet.

Samtykke til nyhedsbrev og cookies
Hvis du efter købet ønsker at holde kontakten med forbrugeren ved at sende nyhedsbreve eller lign., er det vigtigt, at du forinden indhenter kundens samtykke hertil. Et sådant samtykke til at modtage nyhedsbreve, skal i markedsføringsmæssig forstand være aktivt og informeret, ligesom det i persondataretlig forstand tillige skal være frivilligt, specifikt og utvetydigt.

Samlet set betyder det således, at forbrugeren skal have en række oplysninger, inden forbrugeren beslutter sig for, om han/hun vil tilmelde sig nyhedsbrevet.

Forbrugeren skal således oplyses om
– hvem der er afsender af nyhedsbrevet,
– (såfremt nyhedsbrevet indeholder markedsføringsmateriale), hvilke produkttyper der markedsføres og hvem de markedsføres på vegne af,
– hvilke persondata der behandles i forbindelse hermed,
– hvem persondata videregives til,
– at samtykket kan trækkes tilbage, samt
– virksomhedens persondatapolitik.
Forbrugeren skal aktivt og utvetydigt give sit samtykke til ovenstående. Det betyder, at der ikke må anvendes forhåndsafkrydsede bokse eller on-slides, hvor dette allerede er accepteret. Herudover er det et krav, at samtykket er frivilligt, hvilket betyder at det som udgangspunkt ikke må være en betingelse for gennemførsel af købet på webshoppen, at forbrugeren også tilmelder sig et nyhedsbrev.

Hvis din webshop anvender cookies, skal du være opmærksom på, at de persondataretlige krav til samtykket også gælder her, således at samtykket til brug af cookies skal være frivilligt, specifikt, utvetydigt og informeret.

Det vil i korte træk sige, at forbrugeren i en pop-up boks skal have mulighed for at vælge mellem de forskellige typer af cookies, således at der f.eks. kan gives samtykke til anvendelse af nødvendige cookies, alle cookies eller en mere specifik til- og fravalgsløsning. Herudover skal samtykket gives aktivt, og det bør ikke være muligt at tilgå webshoppen, førend forbrugeren har taget stilling til samtykket. Endelig bør forbrugeren i pop-up boksen henvises til virksomhedens persondatapolitik og cookiepolitik.

Hvis du har spørgsmål omkring din virksomheds håndtering af ovenstående i forbindelse med opsætning og drift af virksomhedens webshop, er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen her eller på tlf.nr. 72 30 10 23.