Østre Landsret stadfæster afgørelse om afvisning af sag om ophavskrænkelser som følge af manglende søgsmålskompetence

I forlængelse af Østre Landsrets tre domme af 8. april 2020, hvorefter tre forskellige sager vedrørende fildeling, anlagt af det engelske selskab Copyright Management Services Ltd., blev afvist fra domstolene, har der bestået tvivl om, hvorvidt byretterne efterfølgende var berettiget til at afvise lignende sager fra domstolene som følge af manglende søgsmålskompetence.

AGENDA advokater har repræsenteret en privatperson i en sag mod Copyright Management Services Ltd., som netop er blevet afgjort ved Østre Landsret.

Sagen blev oprindeligt anlagt ved Retten i Odense, hvor den i juli måned blev afvist fra domstolene på baggrund af Østre Landsrets tre domme af 8. april 2020. Copyright Management Services Ltd. kærede herefter sagen til Østre Landsret, og under landsretssagen indtrådte filmproducenten tillige til støtte for Copyright Management Services Ltd.

Østre Landsret har netop stadfæstet afgørelsen om sagens afvisning, idet Østre Landsret ikke har fundet det godtgjort, at Copyright Management Services Ltd. har søgsmålskompetence til at føre sagen i eget navn.

Det er endnu uvist, om der vil blive forsøgt indgivet ansøgning om tredjeinstansbevilling, men uagtet heraf er vi kommet et skridt tættere på en afklaring af problemstillingen, som har betydning for en lang række lignende sager, som pt. verserer ved domstolene.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående eller i øvrigt brug for assistance i forbindelse med retssag eller voldgiftssag, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Læs gerne mere på www.agendaadvokater.dk og kontakt os på tlf.nr. 72 30 10 23. Du er også velkommen til at skrive direkte til advokat Henrik Thorup Pedersen / advokatfuldmægtig Alexander Bentsen.