Ny lov om retsafgifter

Rets- og berammelsesafgiften for civile sager følger fra den 1. oktober 2021 nye principper om faste takster.

Afgiften har hidtil i almindelighed været opdelt i to dele, der blev opgjort som en procentdel af sagens værdi. Den første del (retsafgiften) er blevet betalt til retten ved sagens anlæggelse og den anden del er blevet betalt kort inden sagens hovedforhandling (berammelsesafgiften). De to dele af afgiften var under den tidligere retsafgiftslov lige store. Disse principper er der nu gjort op med.

Fremadrettet udgør den første del af afgiften en langt mindre del, og dermed vil den største del af afgiften først skulle betales umiddelbart inden hovedforhandlingen.

Lovgivers intention med ændringen er blandt andet at motivere til, at sagerne forliges, hvilket oftest sker i sammenhæng med forberedelse af hovedforhandlingen. Derfor er der samtidig indføjet bestemmelse om tilbagebetaling af berammelsesafgiften, såfremt parterne indgår forlig indtil 2 uger før hovedforhandlingen mod tidligere 6 uger.

Den nye retsafgiftslov baserer sig på faste takster og retsafgiften er derfor lettere beregnelig.

Sager der anlægges ved byretten inddeles i to kategorier; sager med en værdi under eller over kr. 100.000. Førstnævnte udløser en retsafgift ved sagens anlæg på kr. 750 og sidstnævnte på kr. 1.500.

I sager hvor retsafgiften kun udgør kr. 750 skal der ikke betales berammelsesafgift i forbindelse med hovedforhandlingen. Det skal der derimod af sager med en værdi på over kr. 100.000. Berammelsesafgiften opgøres efter følgende tabelværdier:

Sagens værdi Afgift
100.001 – 250.000 kr. 3.000 kr.
250.001 – 500.000 kr. 8.000 kr.
500.001 – 1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001 – 2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001 – 3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001 – 4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001 – 5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001 – 6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.

Retsafgiften er samlet set blevet forhøjet med de nye regler. Men det er til gengæld blevet langt billigere at anlægge sagen og dermed undgå den største del af afgiften, såfremt det lykkes parterne at nå til enighed om et forlig indtil 2 uger før hovedforhandlingen.

Kære til landsretten eller Højesteret udløser en retsafgift på henholdsvis kr. 750 og kr. 1.500.

I forbindelse med appelsager til landsretten eller Højesteret skal der betales en retsafgift ved sagens anlæg på henholdsvis kr. 2.000 og kr. 4.000. Ved sager med en værdi på under kr. 100.000 skal der ved indbringelse for landsretten kun betales kr. 1.000 i retsafgift.

Berammelsesafgiften ved landsretten skal opgøres på samme måde som ved byretten, dvs. at det følger tabellen ovenfor. I ankesager for Højesteret forhøjes berammelsesafgiften med 50 %.

Den nye retsafgiftslov er trådt i kraft den 1. oktober 2021. Sager, som er anlagt inden denne dato, vil fortsat stadig være omfattet af den tidligere retsafgiftslov.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående eller i øvrigt brug for assistance i forbindelse med en retssag, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Læs gerne mere på www.agendaadvokater.dk og kontakt os på tlf.nr. 72 30 10 23. Du er også velkommen til at skrive direkte til advokat Henrik Thorup Pedersen / advokatfuldmægtig Mille Brysting Jeppesen