Min virksomhed er i økonomiske vanskeligheder – hvad gør jeg? (3:5)

Der kan være mange gode grunde til, at en virksomhed havner i økonomiske vanskeligheder og det er langt fra altid, at virksomhedens ledelse helt eller delvist kan bebrejdes. Uanset hvordan og hvorfor din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, skal du som ledelse være særligt opmærksom på, hvordan du forholder dig, og hvilke beslutninger du træffer. Vi har i denne artikel samlet nogle generelle råd:

  • ”You snooze, you lose”: Jo før du forholder dig til og reagerer på din virksomheds økonomiske vanskeligheder, jo bedre. Dette gælder både i forhold til muligheden for at redde virksomheden, men også for at du undgår at pådrage dig et ledelsesansvar eller at blive pålagt konkurskarantæne. Der findes en række forskellige tiltag, man kan anvende for at redde hele eller dele af en nødlidende virksomhed. Fælles for disse tiltag er, at jo tidligere de iværksættes, jo større er muligheden for succes.
  • Tiltag: Overvej grundigt hvilke tiltag, der er relevante for din virksomhed. Skal der indskydes ny selskabskapital i forbindelse med en forebyggende rekonstruktion? Er det relevant at sælge hele eller dele af virksomheden, enten før eller i forbindelse med rekonstruktions- eller konkursbehandling? Det kan også være, at din virksomhed kan gøre brug af de initiativer, som tilbydes af Erhvervshuse fordelt i hele landet gennem projektet ’Early Warning’ (earlywarning.dk).
  • Insolvensbetingelsen: Konkursloven bestemmer bl.a., at en betingelse for, at en virksomhed kan erklæres konkurs er, at virksomheden ikke kan betale sin gæld, efterhånden som gælden forfalder til betaling. Det er således ikke problematisk i sig selv, at virksomheden har en større gæld. Det er problematisk, hvis virksomheden ikke kan skaffe den fornødne likviditet til at betale gælden ved forfald, og der ikke er udsigt til, at virksomheden bliver i stand til det foreløbigt. Har din virksomhed en god og realistisk plan for, hvordan den økonomiske krise kan vendes, bør fokus nu og her være på at skaffe likviditet til virksomheden, eventuelt i kombination med tilsagn om henstand med betaling af gæld fra virksomhedens kreditorer. Det kan sagtens være en bedre løsning for virksomhedens kreditorer at vente lidt længere på at få betaling, end at se virksomheden gå konkurs med helt eller delvist tab af tilgodehavender.
  • Håbløshedstidspunktet: Hvis du vælger at forsøge at redde din nødlidende virksomhed, skal du være opmærksom på ’håbløshedstidspunktet’. Du skal løbende vurdere, om virksomheden reelt kan drives videre eller om fremtidig drift må anses for håbløs. Er der tale om sidstnævnte, kan det medføre ledelsesansvar og konkurskarantæne, hvis du fortsætter driften.
  • Begræns kreditorernes tab: Er din virksomhed nået til et punkt, hvor konkurs er uundgåeligt, bør du have særligt fokus på at begrænse kreditorernes tab mest muligt. Dette opnår du ved at opkræve tilgodehavender, realisere aktiver mv. Du bør undgå at træffe risikable beslutninger, der kan ende i yderligere tab for kreditorerne, og du skal være opmærksom på ikke at ’forfordele’ visse kreditorer frem for andre i strid med det konkursretlige lighedsprincip.Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om insolvensretlige problemstillinger.Hvis du, din samhandelspartner eller kunde kommer i økonomiske vanskeligheder, bistår AGENDA advokater med at vurdere dine muligheder for at sikre dig og din forretning bedst muligt.

    Du er mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Janni Jespersen, JJ@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, AM@agendaadvokater.dk, hvis artiklen har prikket til din nysgerrighed eller efterladt spørgsmål.

    I næste uge vil vi fokusere på mulighederne for at gennemføre virksomhedsoverdragelse.