Krav om digital bogføring og beskrivelse af bogføringsprocedure: Er din virksomhed klar?

Den 1. juli 2022 trådte den nye bogføringslov i kraft. Nedenfor præsenteres to centrale ændringer, som du som virksomhedsejer skal være opmærksom på.

Efter den nye bogføringslov skal langt de fleste virksomheder have en beskrivelse af sin bogføringsprocedure. En sådan beskrivelse er en skriftlig beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale, og hvem der er ansvarlig for procedurerne.

En virksomhed skal udarbejde en beskrivelse, hvis virksomheden enten har pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabslovens regler, eller hvis virksomhedens to indkomstår i træk har haft en omsætning på mere end 300.000 kr.

Har din virksomhed endnu ikke fået udarbejdet en beskrivelse af bogføringsprocedurer, kan du finde en skabelon hertil på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os.

En anden central ændring er kravet om digitalisering af virksomhedens bogføring. Virksomheder skal fremadrettet registrere virksomhedens transaktioner digitalt, samt opbevare registreringerne og virksomhedens bilag i et digitalt bogføringssystem.

Kravene er endnu ikke trådt i kraft, men foreløbigt kendes følgende milepæle:

  • For regnskabspligtige virksomheder forventes kravet om digital bogføring tidligst at træde i kraft fra 1. januar 2024.
  • For visse øvrige virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder, forventes kravet om digital bogføring tidligst at træde i kraft fra 1. januar 2026.

Har du spørgsmål, eller ønsker du vores hjælp til at indrette din virksomhed efter de nye krav, er du mere end velkommen til at kontakte advokat Anders Madsen am@agendaadvokater.dk og advokatfuldmægtig Janni Jespersen, jj@agendaadvokater.dk