Black Friday: Har du styr på de nye retningslinjer for prismarkedsføring?

Forbrugerombudsmanden har tidligere på året revideret sine retningslinjer for prismarkedsføring. I anledning af Black Friday får du her et hurtigt overblik over nogle af de relevante ændringer, inden tilbudsjagten begynder.

  • ’Normalpris’-perioden forkortes, hvilket giver erhvervsdrivende mulighed for en mere smidig markedsføring. Varer skal nu have haft sin normalpris i mindst 30 sammenhængende dage (kravet var tidligere seks sammenhængende uger), før denne pris kan anvendes ved sammenligning af tilbudsprisen med den tidligere pris (der gælder her særlige regler for varer, der forældes hurtigt).
  • Som noget nyt er det ikke længere lovligt at føre korte kampagner (fx kampagner af 3-dages varighed), uden at anse ’normalpris’-perioden for afbrudt. Enhver nedsættelse af prisen vil nu afbryde den ovennævnte 30 dages periode.
  • Et tilbud må nu markedsføres med den nedsatte pris i 10 dage, hvor tilbud tidligere måtte gælde i 14 dage. Alligevel er det muligt at markedsføre tilbud i længere end 10 dage, såfremt der ved tilbudsperiodens begyndelse gøres opmærksom på tilbuddets varighed.
  • En tilbudsperiode kan dog maksimalt fastsættes eller forlænges til halvdelen af varigheden af den periode, hvor varen har været markedsført til normalprisen.
  • Såfremt en tilbudspris nedsættes progressivt, anses normalprisen alligevel for den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse. Markedsføres en vare således til en tilbudspris på kr. 900, nedsat fra kr. 1.000, kan varen ved en yderligere nedsættelse til kr. 800, i umiddelbar forlængelse af det første tilbud, markedsføres med en besparelse på kr. 200, og ikke kun kr. 100.
  • Det er ikke længere tilladt at betegne et produkt som ”gratis” eller ”vederlagsfrit”, hvis forbrugeren skal ”betale” med sine data. Det skal nu fremgå af markedsføringen, at personoplysninger indsamles, samt hvordan oplysningerne anvendes.

AGENDA advokater står til rådighed, hvis din virksomhed har brug for rådgivning om markedsføring, herunder hvordan prismarkedsføring kan håndteres, samt rådgivning om behandling af personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til advokat Line Gordon Errebo på lge@agendaadvokater.dk.