Morten Hillerup Seneca Andersen

Om Morten

Advokat Morten Hillerup Andersen beskæftiger sig med generel rådgivning inden for erhvervsret, fast ejendom, selskabsret samt sportsret.

Morten yder værdiskabende og specialiseret rådgivning inden for selskabsret, herunder blandt andet om selskabsstiftelser, kapitalændringer, omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser og ejeraftaler.

Morten yder desuden rådgivning inden for fast ejendom, herunder navnlig i forbindelse med privates køb af bolig.

Endelig er Morten engagereret rådgiver inden for sportsretten, herunder i relation til forhandling og rådgivning om kontraktsudarbejdelse, kommercielle rettigheder og ved tvisteløsning.