Morten Hillerup Seneca Andersen

Om Morten

Advokatfuldmægtig Morten Hillerup Andersen beskæftiger sig med generel rådgivning inden for erhvervsret, fast ejendom, selskabsret samt kontraktudarbejdelse.

Morten yder specialiseret rådgivning inden for selskabsret og rådgiver blandt andet om selskabsstiftelser, kapitalændringer, omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser og ejeraftaler.

Morten yder desuden rådgivning inden for fast ejendom, herunder navnlig i forbindelse med privates køb af bolig.

Endelig er Morten engagereret rådgiver inden for persondataret, herunder med implementering af kravene i persondataforordningen, udarbejdelse og gennemgang af persondatapolitikker, databehandleraftaler, samtykkeerklæringer m.v.