Mille Brysting Jeppesen

Om Mille

Mille Brysting Jeppesen beskæftiger sig med rådgivning om entrepriseretlige forhold og rets- og voldgiftsbehandling. I forbindelse hermed varetager Mille også syn og skøn.

Som en del af kontorets entrepriseteam bistår Mille byggeriets parter i forbindelse med blandt andet kontraktindgåelse, entrepriseretlige forhold under byggeprocessen og ved eventuelle konflikter undervejs eller efter entreprisens udførelse. Mille håndterer både sager for forbrugere og erhvervsdrivende f.eks. i forbindelse med mangelsager.

Dertil beskæftiger Mille sig med erhvervsretlig rådgivning i bred forstand, herunder i forhold til udarbejdelse af kontrakter m.v.