Mille Brysting Jeppesen

Om Mille

Mille beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold samt tvister om navnlig mangler ved fast ejendom.

Som en del af kontorets entrepriseteam bistår Mille byggeriets parter i forbindelse med blandt andet kontraktindgåelse, entrepriseretlige forhold under byggeprocessen og ved eventuelle konflikter undervejs eller efter entreprisens udførelse. I sin rådgivning har Mille fokus på en kommerciel og løsningsorienteret tilgang særligt i forbindelse med både kontraktforhandlinger og tvistløsninger.

Mille beskæftiger sig i stor grad med rets- og voldgiftsbehandling, herunder syn og skøn. Mille varetager både sager for forbrugere og erhvervsdrivende f.eks. i forbindelse med mangelsager.

Dertil yder Mille rådgivning om erhvervslejeretlige forhold og erhvervsretlig rådgivning i bred forstand, herunder i forhold til udarbejdelse af kontrakter m.v.