Henrik Thorup Pedersen

Om Henrik

Advokat Henrik Thorup Pedersen er specialiseret inden for dansk og international kontraktret, herunder i tilknytning til overdragelse af virksomheder og fast ejendom samt førelse af rets- og voldgiftssager.

Henrik Thorup Pedersen har derfor blandt andet stor erfaring inden for udfærdigelse af aftale- og kontraktdokumenter for virksomheder og deres ejere samt gennemførelse af transaktioner med alt fra de indledende strategiske overvejelser, over juridisk due diligence, forhandling og udfærdigelse af aftaledokumenter og til aftalernes opfyldelse. Henrik Thorup Pedersen har derudover i mange år beskæftiget sig med ejendomstransaktioner og ejendomsprojekter.

Med stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager og møderet for Højesteret repræsenterer Henrik derudover vores kunder for alle domstole i Danmark.

Henriks arbejde udføres altid ud fra engageret, forretningsmæssig og løsningsorienteret tilgang til den juridiske rådgivningsopgave og kundens specifikke behov. Henrik har desuden i mange år været ledelsesmedlem og rådgiver for virksomhedsledelser på strategisk og betroet niveau.

Henrik Thorup Pedersen