Ellen Bang Stærmose

Om Ellen

Advokatfuldmægtig Ellen Bang Stærmose beskæftiger sig med generel erhvervsret samt køb og salg af fast ejendom.

Ellen har flere års erfaring med inkassobehandling på specialistniveau og beskæftiger sig med alle juridiske aspekter inden for inkasso, herunder udlægssager, umiddelbare fogedforretninger m.v.

Herudover er Ellen en del af kontorets procesafdeling og bistår med civil retssagsbehandling og tvistløsning. Ellen deltager i syn og skøn og fører retssager for både private og erhvervsdrivende.

Hertil yder Ellen rådgivning om bolig- og erhvervslejeretlige forhold og bistår blandt andet med rådgivning ved indgåelse af lejekontrakter, ophævelse, fraflytning samt øvrige lejeretlige forhold i bred forstand.