Bo Møller Jensen

Om Bo

Advokat Bo Møller Jensen beskæftiger sig med rådgivning og retssager inden for en bred vifte af såvel erhvervsretlige som privatretlige forhold, ligesom Bo også rådgiver om en række juridiske forhold i relation til fast ejendom.

Bo har stor procedureerfaring og har ført rets- og voldgiftssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt ved FIFA-domstolen og den Internationale Sportsdomstol (CAS), Bo opnåede møderet for Landsretten i 2013 og for Højesteret i 2018.

Udover stor erfaring med såvel rådgivning som behandlingen af civile retssager, beskæftiger Bo sig også med straffesager samt beskikkede sager indenfor de familieretlige områder. Bo har således stor erfaring i førelsen af straffesager af enhver art. Bo er i dag beneficeret advokat ved Retten i Odense og Østre Landsret.

Endelig har Bo stor undervisningserfaring og er tilknyttet som ekstern lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og underviser for Danske Advokater.

I sin rådgivning har Bo stort fokus på såvel de juridiske som de personlige og kommercielle problemstillinger i sagen og sikrer herigennem, at klientens sag bliver behandlet i et forståeligt sprog og på den for klienten mest hensigtsmæssige måde, hvor der ud over juraen også tages hensyn til klientens individuelle forhold, ønsker og behov.