Bo Møller Jensen

Om Bo

Advokat Bo Møller Jensen beskæftiger sig med rådgivning og retssager vedrørende generel erhvervsret og fast ejendom i bred forstand.

Bo har stor procedureerfaring og har ført rets- og voldgiftssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt ved FIFA-domstolen og den Internationale Sportsdomstol (CAS), ligesom Bo er beneficeret advokat ved Retten i Odense og Østre Landsret. Bo opnåede møderet for Landsretten i 2013 og for Højesteret i 2018.

Bo har endvidere en stor undervisningserfaring og er tilknyttet som ekstern lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og underviser for Danske Advokater.

I sin rådgivning har Bo stort fokus på såvel de juridiske som de kommercielle problemstillinger og sikrer herigennem, at klientens sag bliver behandlet i et forståeligt sprog og på den for klienten mest hensigtsmæssige måde, hvor der ud over juraen også tages hensyn til klientens individuelle forhold og ønsker.