Mulighed for adressebeskyttelse i CVR-registret fra 1. februar 2019

Når man ejer eller deltager i ledelsen af en virksomhed, er man forpligtet til at registrere sit navn og sin adresse hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter oplysningerne bliver offentliggjort i CVR-registret. Som udgangspunkt er det således muligt for alle og enhver at finde navn og adresse på alle ejere og ledelsesmedlemmer i danske virksomheder via www.cvr.dk.

Fra 1. februar 2019 bliver det imidlertid muligt at få adressebeskyttelse i CVR-registret, idet lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love træder i kraft.

Hidtil har det alene været muligt at få overført adressebeskyttelse fra CPR-registret til CVR-registret, såfremt der var helt særlige beskyttelsesværdige hensyn til den pågældende. Fra den 1. februar 2019 vil en etableret adressebeskyttelse imidlertid automatisk blive overført fra CPR-registret til CVR-registret, hvorfor adressebeskyttelse i CVR-registret herefter alene kræver, at man på hidtidig vis ansøger om adressebeskyttelse via www.borger.dk.

Derudover medfører lovændringen, at oplysninger om ejere og ledelsesmedlemmer alene opdateres i en periode på 3 år efter ophøret af den pågældendes tilknytning til virksomheden, i modsætning til efter de hidtil gældende regler hvor oplysningerne er blevet gemt og opdateret i 10 år efter tilknytningens ophør.

Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for at drøfte øvrige forhold vedrørende din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os.