Morten Einshøj Petersen

Om Morten

Advokat Morten Einshøj Petersen er specialiseret inden for erhvervsret og beskæftiger sig navnlig med overdragelse af virksomheder, selskabsret, internationale retsforhold og insolvensret.

Morten er uddannet mediator og bistår parter i forbindelse med konflikthåndtering og alternativ konfliktløsning med henblik på at undgå omkostningstunge rets- og voldgiftssager.

Med solid erfaring fra både advokatbranchen og fra en stor børsnoteret virksomhed har Morten fokus på de forretningsmæssige vinkler i enhver sag, og han vægter det meget højt, at rådgivning ydes på en brugbar og forståelig måde.

Morten Einshøj Petersen