Kim Chr. Hove Thomsen

Om Kim

Kim er advokat med speciale i at føre erhvervsretlige rets- og voldgiftssager. Derudover rådgiver Kim virksomheder om pengekravstvister, selskabsforhold, internationale forhold og entreprisesager – ofte med grænseoverskridende elementer. Kim har desuden særlig stor erfaring med rådgivning af forsyningsvirksomheder.

Med en baggrund hos et af landets større advokatfirmaer er hans tilgang til opgaverne praktisk og kommerciel, og Kim er kendt for hurtigt at identificere eventuelle problemer og søge dem løst på en enkel og procesbesparende måde til klienternes fordel.

Kim har ført og fører sager i voldgiftsretten, byretten, Sø- og Handelsretten samt Landsretten.

Kim Chr. Hove Thomsen