Kim Hove Thomsen

Om Kim

Kim Hove Thomsen rådgiver navnlig inden for sit speciale med rets- og voldgiftssager – ofte erhvervsretlige tvister med internationale aspekter. Kim har en særlig dedikation for entreprisesager og er kendt for en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til sagen med fokus på enkle og gerne procesbesparende løsninger.

Kim har ført mange sager om pengekravstvister og har skrevet flere ekspertviews og artikler om emnet til bl.a. CDR Magazine, Commercial Dispute Resolution, Thomsen Reuters og Karnov. Kim har desuden siden 2012 været medlem af The American Bar Association.

Kim Chr. Hove Thomsen