Janni Jespersen

Om Janni

Janni beskæftiger sig med fast ejendom og generel erhvervsret, herunder særligt med insolvensret.

Som en del af kontorets insolvensteam yder Janni insolvensretlig rådgivning og varetager tvangsopløsninger, behandling af konkursboer og rekonstruktioner samt førelse af retssager, herunder bl.a. omstødelsessager og konkurskarantænesager.

Derudover beskæftiger Janni sig med erhvervsretlig rådgivning i bred forstand, herunder med etablering og tilpasning af selskabsstrukturer, udarbejdelse af ejeraftaler mv.

Endeligt yder Janni rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af ejerlejligheder, enfamilieshuse, sommerhuse og anden fast ejendom.