Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber

I forlængelse af en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev der den 28. februar fremsat et lovforslag om at afskaffe iværksætterselskaber og samtidig nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber.

Årsagen til, at iværksætterselskaberne ønskes afskaffet, er, at selskaberne ikke blot har været anvendt af iværksættere, men i høj grad også til svig og opbygning af gæld til det offentlige. På grund af den begrænsede hæftelse har det nemlig været muligt at bruge selskaberne til at stifte omfattende gæld uden at komme til at hæfte personligt herfor – blot ved at indskyde 1 kr. i kapital.

Når og såfremt lovforslaget bliver vedtaget, vil det derfor ikke længere være muligt at stifte iværksætterselskaber. Derudover vil de ca. 45.000 eksisterende iværksætterselskaber få en overgangsperiode på 2 år fra lovens ikrafttrædelse til at omregistrere sig til anpartsselskaber. I modsat fald vil selskaberne blive taget under tvangsopløsning.

Med henblik på at sikre, at der fortsat vil være gode rammevilkår for iværksættere, vil kapitalkravet for anpartsselskaber til gengæld blive nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Når lovforslaget bliver vedtaget, vil ændringerne træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Hos AGENDA advokater er vi specialiserede i selskabsret, herunder især spørgsmålet om valg af rette selskabsform i forbindelse med opstart af virksomhed samt omregistrering af selskaber.

Kontakt os derfor hvis du har spørgsmål til, hvorledes omregistrering af iværksætterselskaber foretages i praksis, eller hvis du i øvrigt har behov for at drøfte valg af selskabsform.