Nyheder

Vigtige nye regler for dig, der handler med virksomheder uden for EU, pt. særligt Singapore og Mexico.

Værnetingsaftaler kan hjælpe din virksomhed ved konflikter med samarbejdspartnere i udlandet

24. september 2018

Den 1. september 2018 trådte Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler i kraft i Danmark – også kendt som Haagerværnetingsaftalekonventionen.

Konventionen, der ikke vinder nogen priser for at have den mest mundrette titel, vil blive meget relevant for danske erhvervsdrivende, hvis virksomhed retter sig mod markeder uden for EU. Den medfører nemlig, at det bliver markant nemmere dels at anlægge retssager i konventionsstater uden for EU, dels at få fuldbyrdet domme i og fra konventionsstater uden for EU.

Det er en forudsætning for konventionens anvendelse, at parterne (hvoraf den ene er hjemmehørende i en stat uden for EU) i den pågældende tvist har indgået en værnetingsaftale om, hvor den pågældende tvist skal løses.

Hvis parterne har indgået en værnetingsaftale om, at tvister skal behandles ved en domstol i en bestemt konventionsstat, medfører konventionen herefter, at den pågældende domstol vil være forpligtet til at behandle sagen. Førhen ville domstolene have haft mulighed for at afvise sagen eller udskyde behandlingen, såfremt der var bestemmelser i national lovgivning, der kunne medføre afvisning eller udskydelse.

Derudover medfører konventionen, at danske domstole fremover vil være forpligtede til at fuldbyrde domme afsagt i en anden konventionsstat på baggrund af en værnetingsaftale. Ligeledes vil domstolene i en anden konventionsstat være forpligtede til at fuldbyrde domme afsagt ved de danske domstole på baggrund af en værnetingsaftale. Dette vil både være tids- og omkostningsbesparende, idet domstolene ikke som tidligere skal foretage en egentlig prøvelse af den pågældende sag på ny.

Haagerværnetingsaftalekonventionen medfører således, at det både bliver markant nemmere at anlægge retssager i konventionsstater uden for EU samt at fuldbyrde domme fra danske domstole i konventionsstater uden for EU.

På nuværende tidspunkt er konventionen tiltrådt af EU, Singapore, Mexico og Montenegro. Eftersom der gælder mere fordelagtige regler vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser inden for EU, vil den nye konvention på nuværende tidspunkt primært være relevant for virksomheder med samarbejdspartnere i Singapore, Mexico og Montenegro.

På trods af, at de forskellige konventioner gør det nemmere at anlægge retssager i udlandet, er værnetings- og lovvalgsbestemmelser fortsat et kompliceret område, der altid er værd at have med i overvejelserne, når en virksomhed indgår aftaler med samarbejdspartnere i udlandet.

Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for at drøfte indholdet af din virksomheds aftaler med kunder og samarbejdspartnere i udlandet , er du derfor altid velkommen til at kontakte os.