Et år med Databeskyttelsesforordningen – hvordan er det gået?

Lørdag den 25. maj 2019 var årsdagen for EU’s Databeskyttelsesforordning, bedre kendt som GDPR. Regelsættet indførte muligheden for at udstede høje bøder til virksomheder, som behandler persondata i strid med gældende lovgivning, og det fik dermed manges øjne op for beskyttelse og korrekt behandling af persondata.

Datatilsynets inspektioner har vist, at det er blevet yderst relevant at have fokus på databeskyttelse i den daglige drift af virksomheder. Således kom det for nyligt frem, at Datatilsynet anbefaler at idømme Taxa 4×35 en bøde på 1,2 millioner kroner for ikke at have efterlevet reglerne om sletning af persondata. Og der er flere sager på vej.  

Stadig sparsom praksis og mangel på overblik gør, at mange virksomheder fortsat har svært ved at overskue, om de lever op til de nye krav, eller sågar hvordan de kan komme til det. På trods heraf viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, at fem ud af seks virksomheder mener at være kommet i mål med implementeringen af det nye regelsæt. 

Mange danske virksomheder har således allerede fået styr på deres behandling af persondata, men hos AGENDA advokater får vi også stadig henvendelser fra virksomheder, som søger hjælp og rådgivning til at efterleve databeskyttelsesforordningen.  

Hvis du stadig sidder tilbage med spørgsmål omkring din virksomheds håndtering af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på 88 44 11 36 eller ckh@agendaadvokater.dk for en uforpligtende snak.