Coronavirus og realkreditfinansiering af ejendomshandler – dispensation fra krav om indvendig besigtigelse ved låneoptagelse.

COVID-19 påvirker alle sektorer i det danske samfund og det danske erhvervsliv, herunder også de finansielle virksomheder som banker og realkreditinstitutter.

Regeringen og Folketinget har givet de finansielle virksomheder øget mulighed for at låne penge ud til økonomisk udfordrede virksomheder ved at frigive de såkaldte kontracykliske kapitalbuffer og oprettelsen af to garantiordninger med en statslig tabsramme på 1 milliard kr. De finansielle virksomheder er imidlertid – som alle andre – ramt af en række praktiske problemer, som er opstået på grund af COVID-19 og Regeringens restriktioner.

Finanstilsynet har derfor meldt ud, at de agter at dispensere fra en række regler for blandt andet at medvirke til en begrænsning af udbredelsen af COVID-19.

Da der i praksis kan være forøget risiko for smitte ved indvendig besigtigelse, vil der i resten af marts måned 2020 gives dispensation fra kravet om, at der skal ske indvendig besigtigelse ved værdiansættelse af fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af realkreditobligationer og SDO’er og SDRO’er (særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer). Dispensationen medfører, at det i resten af marts 2020 derfor vil være tilstrækkeligt med en udvendig besigtigelse af den faste ejendom, som ønskes stillet til sikkerhed.

Finanstilsynets udmelding sikrer dermed mulighed for gennemførelse af sædvanlig realkreditfinansiering i bolighandler.