Coronavirus og betaling af husleje i erhvervslejemål.

Som en naturlig følge af Coronavirussen og Regeringens tiltag for at stoppe virussen, har mange virksomheder oplevet en betydelig nedgang i aktivitet og omsætning. Særligt ramt er de brancher, som er pålagt at lukke deres forretninger helt ned – indtil videre til den 13. april 2020. Mange virksomheder oplever derfor vanskeligheder ved at betale deres faste udgifter, herunder huslejen.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke, som skal kompensere for virksomhedernes faste udgifter for at imødegå disse udfordringer. Virksomheder, der kan dokumentere et fald i omsætningen på mindst 40 %, har adgang til at søge kompensationen, og virksomheder, der må holde lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil kunne søge om kompensation med 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden. Nærmere information om ansøgning og vilkår for denne ordning findes på www.virksomhedsguiden.dk

På trods af Folketingets hjælpepakke risikerer mange erhvervslejere at komme i en situation, hvor betaling af huslejen er problematisk. I erhvervslejeretlig kontekst aktualiseres spørgsmålet, om lejere, der midlertidigt oplever en markant nedgang i omsætningen, kan påberåbe sig force majeure eller tilsvarende bestemmelser i lejelovgivningen. Vi har tidligere skrevet om force majeure i sammenhæng med Coronavirus, som du kan læse her. I særtilfælde kan force majeure være reguleret direkte i erhvervslejekontrakten, og da vil lejeren i givet fald kunne påberåbe sig disse bestemmelser over for udlejer. Oftest er force majeure uberørt i lejekontrakter, og er det tilfældet, vil force majeure næppe kunne påberåbes af lejer til at undslippe sig lejebetaling. Manglende betalingsevne som følge af butikslukning grundet forhold, som udlejer ikke kan lastes, giver ikke anledning til at påberåbe sig force majeure.

Udfordringerne må derfor som udgangspunkt løses via Folketingets hjælpepakker og evt. i dialog mellem lejer og udlejer.

Udgivet den 26. marts 2020, kl. 10:00