Ambitiøs og kommerciel erhvervsadvokat

AGENDA advokater søger en erhvervsadvokat med højt fagligt niveau og forretningsmæssig forståelse.

AGENDA advokater er et erhvervsorienteret kontor med specialer inden for selskabsret, fast ejendom, entrepriseret, erhvervs- og boliglejeret, persondataret, ansættelsesret, insolvens, inkasso og ikke mindst med rets- og voldgiftssager.

Vores kontor er kendetegnet ved en flad struktur og en meget uformel og behagelig omgangstone. Med afsæt i høj faglighed og en kommerciel tilgang i vores arbejde prioriterer vi at levere vores rådgivning på en forståelig og omsættelig måde med fokus på nærvær og service fra øverste hylde.

”Vi har brug for en advokat, der interesserer sig for erhvervslivets forhold og som stræber efter at være en både stærkt fagligt funderet og kommercielt optaget rådgiver. Vores nye kollega skal kunne arbejde selvstændigt, men også nyde at være en del af et fantastisk fællesskab. Hos AGENDA advokater løser vi mange forskellige sagstyper inden for det erhvervsretlige felt og nyder at være lokalt forankrede og involverede”, siger partner Line Gordon Errebo.

Vi forventer, at vores nye kollega har en faglig profil, der matcher et eller flere af vores specialer og har naturligt talent for og interesse i at opbygge solide og langvarige relationer både i forhold til kollegaer, samarbejdspartnere og kunder.

Løn og tiltrædelse efter nærmere aftale.

Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning med relevante bilag sendes til ps@agendaadvokater.dk

Se mere om AGENDA advokater på www.agendaadvokater.dk

Ansøgningsfrist: 15. februar 2024.