Ambitiøs entreprise- og procesadvokat søges

Vil du være en del af et fantastisk team, der brænder for at levere rådgivning til vores kunder på en værdiskabende, klar og anvendelig facon? Og kan du se dig selv som en vigtig del af vores team, som beskæftiger sig med alle aspekter inden for entrepriseretten med mange spændende opgaver i pipeline?

AGENDA advokater er en erhvervsorienteret advokatvirksomhed beliggenhed i Odense. Rådgivning vedrørende fast ejendom fylder stadigt mere, ligesom vi oplever en vedvarende efterspørgsel på bistand til rets- og voldgiftssager. Som et led i den udvikling ønsker vi at styrke vores kompetencer inden for entreprise- og procesretten.

Om jobbet

Du vil få mulighed for at arbejde med alle aspekter inden for entrepriseretten samt proces og tvistløsning.

Vi forventer, at du selvstændigt vil skulle rådgive om indgåelse af entrepriseaftaler, rådgive bygherrer og entreprenører om såvel strategiske som praktiske forhold i alle dele af entrepriseretten.

Rådgivning om entrepriseforhold knytter sig uundgåeligt til tvistløsning og proces, hvorfor du også vil skulle føre sager ved de civile domstole, såvel som i Voldgiftsnævnets regi – inden for entrepriseretten, men også tvistløsning inden for andre retsområder.

Vores kunder kræver en høj kommerciel forståelse og en pragmatisk tilgang fra os, hvilket vi sammen med en god kundeoplevelse bestræber os på altid at levere. Den forudsætning har du også.

Om dig

Du er formentlig i dag i advokatbranchen, men kunne også godt være virksomhedsansat advokat.

Vi forventer selvsagt et højt fagligt niveau og værdifuld erfaring inden for entrepriseret, proces og tvistløsning.

Derudover er det afgørende for os, at du besidder forretningsmæssig forståelse og har en kommerciel tilgang.

Du er imødekommende og har en overbevisende personlighed samt et naturligt talent for og interesse i at opbygge solide og langvarige relationer både til kollegaer og til nuværende som kommende kunder samt virksomhedens samarbejdspartnere.

Løn og tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ansøgning

Ansøgning sammen med CV sendes til ps@agendaadvokater.dk

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger kontakt advokat og partner Henrik Thorup Pedersen på telefon: 88 44 11 43 eller på mail: htp@agendaadvokater.dk

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022.