Lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber vedtaget

Folketinget vedtog den 9. april 2019 som ventet lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber.

Ændringen af selskabsloven trådte i kraft den 15. april 2019, hvorefter det ikke længere er muligt at registrere nye iværksætterselskaber. Samtidig nedsættes kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Foran de ca. 45.000 eksisterende iværksætterselskaber venter nu en overgangsperiode på 2 år, hvor iværksætterselskaberne skal sikre, at selskabet har en reserve, som sammen med selskabskapitalen er på 40.000 kr. Når selskabet opfylder kravet om 40.000 kr., skal iværksætterselskabet omregistreres til et anpartsselskab. Hvis iværksætterselskabet ikke omregistreres inden udløbet af overgangsperioden, vil selskabet risikere at blive taget under tvangsopløsning.

Generalforsamlingen i iværksætterselskabet skal inden udløbet af overgangsperioden beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab. Det er en betingelse for, at det kan lade sig gøre, at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om, at iværksætterselskabet opfylder kapitalkravet på 40.000 kr. I stedet for en erklæring kan det seneste årsregnskab anvendes, såfremt det blandt andet er revideret og udviser en selskabskapital og reserve, som kan overføres til selskabskapitalen på samlet minimum 40.000 kr. Derudover stilles en række krav til indholdet af årsregnskabet og til balancedagen.

Hos AGENDA advokater er vi specialiserede i selskabsret, herunder især spørgsmålet om valg af rette selskabsform samt omregistrering af iværksætterselskaber.

Kontakt os derfor, hvis du har spørgsmål til, hvordan du allerede nu kan forberede dig på omregistreringen af dit iværksætterselskab inden udløbet af overgangsperioden.